Tana Lane

1456 Tana Lane, Crofton, MD 21114

Homeowner:
Stephanie R Gilmore, Kevin R Gilmore
Last Purchase Price:
$335,000 (2009)
Property Taxes:
$3,743

1457 Tana Lane, Crofton, MD 21114

Homeowner:
Jackie A Kociszewski, Paul A Kociszewski
Last Purchase Price:
$198,264 (2007)
Property Taxes:
$5,817

1459 Tana Lane, Crofton, MD 21114

Homeowner:
Joseph M Ridley
Last Purchase Price:
$149,900 (1999)
Property Taxes:
$2,142

1460 Tana Lane, Crofton, MD 21114

Homeowner:
Charles E. Zellen
Last Purchase Price:
$299,900 (2000)
Property Taxes:
$4,284

1464 Tana Lane, Crofton, MD 21114

Homeowner:
Sukhvinder Kaur Cheema, Amarveer Cheema
Last Purchase Price:
$494,900 (2005)
Property Taxes:
$3,968

Latest Baltimore News

BlockShopper