Arturo Ramirez Baeza purchases 2700 Ferguson Way, Houston

Medium re 6

The property at 2700 Ferguson Way, Houston was sold on April 16, 2021 by Julio Cesar Ramirez Baeza. The property is appraised at $21,375. The buyer was Arturo Ramirez Baeza.

The property tax paid for this property in 2018 was $374.61. This is 1.75% of the appraised value of the home.

The last time this property sold was May 30, 2018.

In April 2021, 1,622 properties sold in Houston.

Blockshopper green logo