Gonyea Homes Inc. buys 5685 Zanzibar Lane

The property at 5685 Zanzibar Lane was sold on Sept. 7, 2017 by Serenity On the Green Inc. for $240,000. The buyer was Gonyea Homes Inc..

The last time this property sold was May 25, 2017. It last sold for $180,000.

This property is one of 22 sales in in September 2017.

BlockShopper