908 Fenton Street, Aurora, IL 60505

Current Owners
Katherine Collins
Purchase Price
N/A
Property Taxes
$1,788 (2017)

912 Fenton Street, Aurora, IL 60505

Current Owners
Maricela Leon
Purchase Price
N/A
Property Taxes
$2,453 (2017)

918 Fenton Street, Aurora, IL 60505

Current Owners
Melvin and Hazel Green
Purchase Price
N/A
Property Taxes
$1,911 (2017)

922 Fenton Street, Aurora, IL 60505

Current Owners
Jose Luis Contreras and Berenice Urbina
Purchase Price
N/A
Property Taxes
$3,089 (2017)

924 Fenton Street, Aurora, IL 60505

Current Owners
Joseph M. and Otilia I. Garcia
Purchase Price
N/A
Property Taxes
$3,086 (2017)

930 Fenton Street, Aurora, IL 60505

Current Owners
L & E Investments LLC
Purchase Price
N/A
Property Taxes
$2,818 (2017)

934 Fenton Street, Aurora, IL 60505

Current Owners
L & E Investments LLC
Purchase Price
N/A
Property Taxes
$2,696 (2017)

938 Fenton Street, Aurora, IL 60505

Current Owners
Guadalupe Silva
Purchase Price
N/A
Property Taxes
$3,054 (2017)

940 Fenton Street, Aurora, IL 60505

Current Owners
Morales Garcia Petra,,,, Garcia, Gloria Ruben and Garcia Irma
Purchase Price
N/A
Property Taxes
$1,386 (2017)

944 Fenton Street, Aurora, IL 60505

Current Owners
Angela Ochoa
Purchase Price
N/A
Property Taxes
$858 (2017)

1034 Fenton Street, Aurora, IL 60505

Current Owners
Roberto I Gomez-Manriquez
Purchase Price
N/A
Property Taxes
$3,643 (2017)

1035 Fenton Street, Aurora, IL 60505

Current Owners
Hector Quintana
Purchase Price
N/A
Property Taxes
$3,639 (2017)

1039 Fenton Street, Aurora, IL 60505

Current Owners
Seida Chapa
Purchase Price
N/A
Property Taxes
$3,521 (2017)

1041 Fenton Street, Aurora, IL 60505

Current Owners
Ruth M. Cano
Purchase Price
N/A
Property Taxes
$2,650 (2017)

1100 Fenton Street, Aurora, IL 60505

Current Owners
Lilia and Ofelia Ramirez
Purchase Price
N/A
Property Taxes
$3,131 (2017)

1113 Fenton Street, Aurora, IL 60505

Current Owners
Mildred L. Durham
Purchase Price
N/A
Property Taxes
$4,094 (2017)

1117 Fenton Street, Aurora, IL 60505

Current Owners
Salvador Neri Cortes
Purchase Price
N/A
Property Taxes
$3,517 (2017)

1123 Fenton Street, Aurora, IL 60505

Current Owners
James and Ruthie Green
Purchase Price
N/A
Property Taxes
$2,830 (2017)

1131 Fenton Street, Aurora, IL 60505

Current Owners
James and Ruth Green
Purchase Price
N/A
Property Taxes
$3,612 (2017)

1135 Fenton Street, Aurora, IL 60505

Current Owners
Lila M Vaughn
Purchase Price
N/A
Property Taxes
$2,828 (2017)

1136 Fenton Street, Aurora, IL 60505

Current Owners
Victoria Sikora
Purchase Price
N/A
Property Taxes
$2,552 (2017)

1137 Fenton Street, Aurora, IL 60505

Current Owners
Jesus Ricardo Carrillo Varela
Purchase Price
N/A
Property Taxes
$2,042 (2017)

1208 Fenton Street, Aurora, IL 60505

Current Owners
Yoshi Furuichi
Purchase Price
N/A
Property Taxes
$2,276 (2017)

1212 Fenton Street, Aurora, IL 60505

Current Owners
Alicia Contreras
Purchase Price
N/A
Property Taxes
$2,374 (2017)

1215 Fenton Street, Aurora, IL 60505

Current Owners
Federico Guillen
Purchase Price
N/A
Property Taxes
$3,099 (2017)

1228 Fenton Street, Aurora, IL 60505

Current Owners
Linda Pryor
Purchase Price
N/A
Property Taxes
$3,851 (2017)
Blockshopper green logo