Jeffrey Scott Bucher the (living trust) buys 2100 11th St., Wash.

On Nov. 26, 2018, Jay R. Avram sold their property at 2100 11th St., Wash. to Jeffrey Scott Bucher the (living trust) for $930,000.

The last time this property sold was Oct. 9, 2018. It last sold for $472,500.

In November 2018, 740 properties sold in Washington.

Blockshopper green logo