601 Vanguard, Lakeway, TX 78734

Current Owners
Zhongchun Liu and He Zhu
Purchase Price
N/A
Property Taxes
$9,274 (2021)

605 Vanguard, Lakeway, TX 78734

Current Owners
Thomas R. and Amy Lynn Harper
Purchase Price
N/A (2018)
Property Taxes
$18,249 (2021)

701 Vanguard, Lakeway, TX 78734

Current Owners
Stephen D. and Jeanne A. Porter
Purchase Price
N/A (2016)
Property Taxes
$10,461 (2021)

702 Vanguard, Lakeway, TX 78734

Current Owners
David C. Beilharz
Purchase Price
N/A (2017)
Property Taxes
$7,319 (2021)

703 Vanguard, Lakeway, TX 78734

Current Owners
Gene D Gilliam Sr.
Purchase Price
N/A (2006)
Property Taxes
$7,659 (2021)

704 Vanguard, Lakeway, TX 78734

Current Owners
Khoi Ngoc Nguyen
Purchase Price
N/A
Property Taxes
$9,888 (2021)

705 Vanguard, Lakeway, TX 78734

Current Owners
Joel E Canfield
Purchase Price
N/A
Property Taxes
$7,011 (2021)

707 Vanguard, Lakeway, TX 78734

Current Owners
Ray R. and Jane H. Belknap
Purchase Price
N/A
Property Taxes
$4,563 (2021)

708 Vanguard, Lakeway, TX 78734

Current Owners
William H. and Shirley J. Dickson
Purchase Price
N/A
Property Taxes
$5,800 (2021)

709 Vanguard, Lakeway, TX 78734

Current Owners
Stephen Miles Hackerman
Purchase Price
N/A
Property Taxes
$9,811 (2021)

710 Vanguard, Lakeway, TX 78734

Current Owners
Robert B. and Laura C. Barnes
Purchase Price
N/A
Property Taxes
$5,345 (2021)

712 Vanguard, Lakeway, TX 78734

Current Owners
Barbara K. Beebe
Purchase Price
N/A
Property Taxes
$5,975 (2021)

713 Vanguard, Lakeway, TX 78734

Current Owners
Michael D. Conway
Purchase Price
N/A
Property Taxes
$5,805 (2021)

714 Vanguard, Lakeway, TX 78734

Current Owners
Thomas J. and Sandra J. Walsh
Purchase Price
N/A
Property Taxes
$7,025 (2021)

715 Vanguard, Lakeway, TX 78734

Current Owners
Swgaertner LLC
Purchase Price
N/A
Property Taxes
$4,674 (2021)

717 Vanguard, Lakeway, TX 78734

Current Owners
Todd and Tammy Grovatt
Purchase Price
N/A
Property Taxes
$5,173 (2021)

718 Vanguard, Lakeway, TX 78734

Current Owners
Al and Allison Winchester
Purchase Price
N/A (2014)
Property Taxes
$5,485 (2021)

720 Vanguard, Lakeway, TX 78734

Current Owners
Mark L. Abdo and Joan E Smith
Purchase Price
N/A
Property Taxes
$6,781 (2021)

722 Vanguard, Lakeway, TX 78734

Current Owners
Karl and Jackie Mentzel
Purchase Price
N/A (2013)
Property Taxes
$6,396 (2021)

724 Vanguard, Lakeway, TX 78734

Current Owners
Robert C. and Bonnie B. Siddons
Purchase Price
N/A
Property Taxes
$5,737 (2021)

726 Vanguard, Lakeway, TX 78734

Current Owners
Carl A. Junco
Purchase Price
N/A
Property Taxes
$5,430 (2021)

728 Vanguard, Lakeway, TX 78734

Current Owners
Melanie Puddefoot Logan
Purchase Price
N/A
Property Taxes
$6,815 (2021)

730 Vanguard, Lakeway, TX 78734

Current Owners
William J. and Tatum M. Brown
Purchase Price
N/A
Property Taxes
$6,537 (2021)

732 Vanguard, Lakeway, TX 78734

Current Owners
Dennis R. and Patricia E. Gaydos
Purchase Price
N/A
Property Taxes
$3,849 (2021)

734 Vanguard, Lakeway, TX 78734

Current Owners
Don M. and Gayle M. Canada
Purchase Price
N/A
Property Taxes
$6,995 (2021)

736 Vanguard, Lakeway, TX 78734

Current Owners
Connor Judy D.
Purchase Price
N/A
Property Taxes
$10,163 (2021)

801 Vanguard, Lakeway, TX 78734

Current Owners
Danielle and Jantzen Slaughter
Purchase Price
N/A (2022)
Property Taxes
$6,376 (2021)

802 Vanguard, Lakeway, TX 78734

Current Owners
Harold D. and Marjorie E. Wilcox
Purchase Price
N/A (2006)
Property Taxes
$7,865 (2021)

803 Vanguard, Lakeway, TX 78734

Current Owners
Jonathan and Catherine Hill
Purchase Price
N/A (2015)
Property Taxes
$7,552 (2021)

805 Vanguard, Lakeway, TX 78734

Current Owners
Charles N. and Judith L. Renneker
Purchase Price
N/A (2018)
Property Taxes
$6,385 (2021)

807 Vanguard, Lakeway, TX 78734

Current Owners
Patricia Ann and James Snyder Gray
Purchase Price
N/A (2019)
Property Taxes
$6,426 (2021)

808 Vanguard, Lakeway, TX 78734

Current Owners
Lucius Desha Bunton
Purchase Price
N/A (2016)
Property Taxes
$9,404 (2021)

809 Vanguard, Lakeway, TX 78734

Current Owners
Mike Stauffacher
Purchase Price
N/A (2010)
Property Taxes
$7,576 (2021)

810 Vanguard, Lakeway, TX 78734

Current Owners
Kathryne F Swinford
Purchase Price
N/A (2016)
Property Taxes
$8,224 (2021)

811 Vanguard, Lakeway, TX 78734

Current Owners
Gary Hasenbank and Jopie Smith
Purchase Price
N/A (2014)
Property Taxes
$8,638 (2021)

813 Vanguard, Lakeway, TX 78734

Current Owners
Jerry M. and Ingrid Emily Frantz
Purchase Price
N/A (2016)
Property Taxes
$8,064 (2021)

814 Vanguard, Lakeway, TX 78734

Current Owners
Sharon Kane
Purchase Price
N/A (2016)
Property Taxes
$7,577 (2021)

815 Vanguard, Lakeway, TX 78734

Current Owners
Mattx Investments Inc. and WA1SH LLC
Purchase Price
N/A (2019)
Property Taxes
$7,835 (2021)

816 Vanguard, Lakeway, TX 78734

Current Owners
Laura and Thor Lokey
Purchase Price
N/A (2014)
Property Taxes
$8,059 (2021)

818 Vanguard, Lakeway, TX 78734

Current Owners
Elizabeth Burkpile (trust)
Purchase Price
N/A (2023)
Property Taxes
$7,304 (2021)

901 Vanguard, Lakeway, TX 78734

Current Owners
Sophie Lammers and Brian Michael Flannery
Purchase Price
N/A (2020)
Property Taxes
$10,724 (2021)

902 Vanguard, Lakeway, TX 78734

Current Owners
Brian P. and Blaise L. Janssen
Purchase Price
N/A (2023)
Property Taxes
$10,284 (2021)

903 Vanguard, Lakeway, TX 78734

Current Owners
Kenneth F. Francis
Purchase Price
N/A
Property Taxes
$10,948 (2021)

904 Vanguard, Lakeway, TX 78734

Current Owners
McCannon Kenneth Allen & Shell
Purchase Price
N/A
Property Taxes
$5,003 (2021)

905 Vanguard, Lakeway, TX 78734

Current Owners
Mike L. and Paula R. Ellis
Purchase Price
N/A (2020)
Property Taxes
$7,164 (2021)

906 Vanguard, Lakeway, TX 78734

Current Owners
Joshua W. and Naleah Ryg
Purchase Price
N/A (2014)
Property Taxes
$5,406 (2021)

907 Vanguard, Lakeway, TX 78734

Current Owners
Eugenie S Whalen
Purchase Price
N/A
Property Taxes
$5,530 (2021)

908 Vanguard, Lakeway, TX 78734

Current Owners
Trisha H Fields
Purchase Price
N/A (2005)
Property Taxes
$9,675 (2021)

909 Vanguard, Lakeway, TX 78734

Current Owners
Daniel Christopher Browne
Purchase Price
N/A (2018)
Property Taxes
$7,175 (2021)

910 Vanguard, Lakeway, TX 78734

Current Owners
Elizabeth S. and Andrew E. Stockdale
Purchase Price
N/A (2005)
Property Taxes
$9,039 (2021)
Blockshopper green logo